Doar execuție

Tranzacționarea ca natură fizică. Jurnalul Oficial L 87/

Pentru a asigura coerența și a facilita obținerea de către persoanele supuse obligațiilor respective și de către investitori a unei imagini de ansamblu și a unui acces compact la aceste dispoziții, este de dorit să se includă în prezentul regulament actele delegate referitoare la normele menționate mai sus. Pentru a se asigura că domeniul de aplicare al acestei derogări este limitat, astfel încât să se evite lacunele de reglementare, este necesar ca aceste contracte să impună atât cumpărătorului, cât și vânzătorului să dețină mecanisme proporționate Ziua de lucru a traderului de opțiuni binare a efectua sau a primi livrarea mărfii suport după expirarea contractului.

Pentru a evita lacunele de reglementare în cazul acordurilor de echilibrare cu operatorul de transport și de sistem din domeniul energiei electrice și al gazelor, aceste acorduri de echilibrare ar trebui considerate ca fiind un mecanism proporționat numai dacă părțile la acord au obligația să livreze fizic energia electrică sau gazele.

Contractele ar trebui, de asemenea, să stabilească tranzacționarea ca natură fizică clare în ceea ce privește livrarea fizică necompensabile cu alte obligații, recunoscând, în același timp, că tranzacționarea ca natură fizică de compensare operațională, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. Contractele care trebuie decontate prin livrare fizică ar trebui să poată fi decontate prin mai multe metode, însă toate aceste metode ar trebui să implice o formă de transfer al unui drept de natura dreptului de proprietate asupra mărfii suport relevante sau asupra unei cantități relevante din această marfă.

Tranzacționarea pe Bursa de Valori București (BVB) - Ghid Complet

În acest context, contractele legate de șistul bituminos nu ar trebui înțelese ca instrumente financiare derivate pe produse energetice pe bază de cărbune. Este cazul contractelor care sunt standardizate și tranzacționate în locuri de tranzacționare sau al contractelor echivalente acestora ale căror clauze contractuale sunt pe deplin echivalente contractelor tranzacționate în locuri de tranzacționare.

În această situație, prin clauzele contractuale ale acestor contracte ar trebui să se înțeleagă și dispoziții precum calitatea mărfii sau locul de livrare. Includerea statisticilor actuariale în lista suporturilor nu ar trebui interpretată ca o extindere a domeniului de aplicare al acestor contracte la asigurări și reasigurări.

În aceste cazuri, decontarea cu livrare fizică nu impune utilizarea de bancnote și poate include decontarea electronică.

Cum Funcționează Piața Forex [Totul despre Forex Trading]

Prin urmare, este oportun să fie considerate contracte spot contractele de schimb valutar care sunt utilizate pentru a efectua plăți aferente unor instrumente financiare site- urile fac bani fără taxă când perioada de decontare pentru aceste contracte este mai mare de 2 zile de tranzacționare și mai mică de 5 zile de tranzacționare. Este, de asemenea, oportun să fie considerate ca mijloace de plată contractele de schimb valutar care sunt încheiate cu scopul de a obține siguranță cu privire la nivelul plăților pentru bunuri, servicii și investiții reale.

Forex \u0026 CFDs Trading Webinar - Jurnal de Tranzacționare - 10.03.2020

Acest lucru duce la excluderea din definiția instrumentelor financiare a contractelor de schimb valutar încheiate de societăți nefinanciare care primesc plăți în valută pentru exporturile de bunuri și servicii identificabile și cele încheiate de societăți nefinanciare care efectuează plăți în valută pentru a importa anumite bunuri și servicii. În cazul unui contract cu mai multe schimburi, fiecare schimb ar trebui să fie analizat separat. Cu toate acestea, o opțiune sau un swap pe o monedă nu ar trebui considerat un contract pentru vânzarea sau schimbul unei monede și, prin urmare, nu ar putea să constituie un contract spot sau un mijloc de plată, oricare ar fi durata swapului sau a opțiunii și indiferent dacă tranzacția s-a efectuat sau nu într-un loc de tranzacționare.

Ce înseamnă tranzacționarea Forex?

Având în vedere numărul din ce în ce mai mare de intermediari care furnizează recomandări personale prin utilizarea unor canale de distribuție, ar trebui clarificat faptul că o recomandare emisă chiar și exclusiv printr-un canal de distribuție, cum ar fi internetul, ar putea fi considerată o recomandare personală. Prin urmare, situațiile în care, de exemplu, corespondența prin e-mail este utilizată pentru a oferi recomandări tranzacționarea ca natură fizică unei anumite persoane, mai degrabă decât pentru a comunica informații publicului în general, ar putea fi considerate ca reprezentând consultanță de investiții.

În special, este probabil ca firma care oferă unui client consultanță generală să încalce cerința prevăzută la articolul 24 alineatul 1 de a acționa într-un mod onest, echitabil și profesionist, care să corespundă cel mai bine intereselor clienților săi. În mod similar sau alternativ, este probabil ca o astfel de consultanță să încalce cerința prevăzută la articolul 24 alineatul  3 potrivit căreia informațiile adresate de o firmă unui client ar trebui să fie corecte, clare și neînșelătoare.

Acestea includ, de exemplu, furnizarea de consultanță generică de o firmă de investiții pentru clienți sau clienți potențiali înainte de a furniza sau în timp ce furnizează serviciul de consultanță de investiții sau orice alt serviciu sau altă activitate de investiții. Limitele prestabilite ar trebui fixate la un nivel adecvat, astfel tranzacționarea ca natură fizică să se asigure că tranzacțiile extrabursiere care au o dimensiune ce produce un efect semnificativ asupra formării prețului intră în domeniul de aplicare și că, în același timp, tranzacțiile extrabursiere cu o dimensiune atât de mică încât ar fi disproporționat să se impună operatorilor independenți obligația de respectare a cerințelor aplicabile sunt excluse din domeniul de aplicare.

Un operator independent nu ar trebui să constea într-un sistem de corelare la nivel intern care execută ordinele clienților pe o bază multilaterală, activitate pentru care este necesară o autorizare ca sistem multilateral de tranzacționare MTF. În acest context, un sistem de corelare la nivel intern este un sistem de corelare a ordinelor clienților care are drept rezultat efectuarea de către firma de investiții a unor cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu în mod regulat, nu ocazional.

Brokerii Investitorii profesioniști și individuali Dintre participanții pe piața valutară, băncile centrale au cea mai mare pondere în formarea cotațiilor valutare. O bancă centrală este, de fapt, furnizorul de valută pentru țara în care operează și, prin urmare, reprezintă oferta pe această piață. Aceste decizii au un impact extrem de important asupra prețului perechilor valutare. Investitorii mici, cum ar fi traderii individuali, au o influență neglijabilă pe piață, însă această influență este evidentă datorită faptului ca sunt numeroși. Pentru a înțelege ce este piața Forex, trebuie să știți că oferta și cererea de valute evoluează constant și putem observa, de exemplu, miscarea prețurilor pe graficele din platforma de tranzacționare.

În tranzacționarea automată, sunt utilizate diverse modalități tehnice. Este esențial să se clarifice cum trebuie clasificate aceste modalități tehnice în raport cu definițiile tranzacționării algoritmice și accesului electronic direct. Procesele de tranzacționare care se bazează pe accesul electronic direct și cele care presupun tranzacționarea algoritmică sau subsegmentul acesteia reprezentat de tehnica de tranzacționare algoritmică de mare frecvență nu se exclud reciproc.

Prin urmare, tranzacțiile unei persoane care are acces electronic direct pot fi cuprinse, de asemenea, în definiția tranzacționării algoritmice, inclusiv a tehnicii de tranzacționare algoritmică de mare frecvență. Prin urmare, ar trebui clarificat faptul că tranzacționarea algoritmică, care include tranzacționarea cu intervenție umană minimă sau fără intervenție umană, ar trebui să se tranzacționarea ca natură fizică nu numai la generarea automată a ordinelor, ci și tranzacționarea ca natură fizică optimizarea proceselor de executare a ordinelor prin mijloace automate.

Tranzacționarea algoritmică nu ar trebui să includă routere de ordine automate automated order routers — AOR atunci când, indicatori pentru opțiunile binare șef dacă utilizează algoritmi, aceste dispozitive nu fac decât să determine locul sau locurile de tranzacționare în care ar trebui introdus ordinul fără a modifica niciun alt parametru al ordinului.

Utilizarea unor praguri cantitative absolute bazate pe ratele de mesaje oferă securitate juridică, permițând firmelor și autorităților competente să evalueze activitatea de tranzacționare a fiecărei firme.

Nivelul și domeniul de aplicare ale acestor praguri ar trebui să fie suficient de largi pentru a include tranzacționarea care constituie o tehnică de tranzacționare de mare frecvență, inclusiv în ceea ce privește instrumentele unice și instrumentele multiple. Cu toate acestea, în calcularea ratelor intrazilnice ridicate de mesaje ar trebui incluse mesaje care sunt introduse prin alte tehnici decât cele care se bazează tranzacționarea ca natură fizică tranzacționarea pe cont propriu atunci când executarea acestei tehnici, analizată în ansamblul său și ținând seama de toate circumstanțele, este structurată în așa fel încât să se evite executarea pe cont propriu, de exemplu prin transmiterea ordinelor între entități din cadrul aceluiași grup.

Pentru ca atunci când se stabilește ce anume constituie opțiune distribuție premium intrazilnice ridicate de mesaje să se țină cont de identitatea clientului aflat în ultimă instanță în spatele activității, mesajele care au fost emise de clienții unor furnizori de acces electronic direct DEA ar trebui să tranzacționarea ca natură fizică excluse din calculul ratei intrazilnice ridicate de mesaje în legătură cu astfel de furnizori.

Tranzacționarea pe Bursa de Valori București (BVB)- [Ghid -

Definiția accesului electronic direct nu ar trebui să cuprindă nicio altă activitate în afară de furnizarea de acces direct la piață și de acces sponsorizat. Prin urmare, ar trebui să se facă distincția între mecanismele prin care ordinele clienților sunt intermediate prin mijloace electronice de către membrii sau participanții la un loc de tranzacționare, cum ar fi brokerajul online, și mecanismele prin care clienții au acces electronic direct la un loc de tranzacționare.

Prin urmare, mecanismele care permit clienților să transmită ordine către o firmă de investiții în format electronic, cum ar fi brokerajul online, nu ar trebui să fie considerate drept tranzacționarea ca natură fizică electronic direct, în condițiile în care găsiți bitcoin nu au capacitatea de a determina fracțiunea de secundă în care este introdus ordinul și durata de viață a ordinelor din intervalul respectiv.

Caracterizarea accesului electronic direct atunci când sunt utilizate routere de ordine inteligente ar trebui, așadar, să depindă de faptul că routerul de ordine inteligent este integrat în sistemele clienților, nu în cele ale furnizorului. Normele respective ar trebui să fie concepute în așa fel încât să asigure un nivel ridicat de integritate, competență și soliditate în rândul firmelor de investiții și al entităților care exploatează piețe reglementate, MTF-uri sau OTF-uri și ar trebui să fie aplicate în mod uniform.

În special, ar trebui să se stabilească proceduri riguroase în ceea ce privește aspecte precum conformitatea, gestionarea riscurilor, tratarea reclamațiilor, tranzacțiile personale, externalizarea și identificarea, gestionarea și divulgarea conflictelor de interese.

BRM - Bursa Romana de Marfuri | COMUNICAT DE PRESĂ

Acest lucru este necesar pentru a garanta că firmele de investiții au acces egal și în condiții echivalente pe toate piețele din Uniune și pentru a elimina barierele legate de procedurile de autorizare care obstrucționează activitățile transfrontaliere în domeniul serviciilor de investiții.

Acestea ar trebui să fie concepute în așa fel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a investitorilor care să fie aplicat în mod uniform prin introducerea unor standarde și cerințe clare care să reglementeze relația dintre firmele de investiții și clienții lor.

Pe de altă parte, în ceea ce privește protecția investitorilor, în special furnizarea de informații pentru investitori sau solicitarea de informații de la investitori, ar trebui să se țină seama de natura clientului sau a clientului potențial, și anume dacă acesta este client profesional sau de retail. Regimul de reglementare ar trebui adaptat acestei diversități și în același timp ar trebui să impună anumite cerințe fundamentale de reglementare care să fie adecvate pentru toate firmele.

tranzacționarea ca natură fizică

Entitățile reglementate ar trebui să respecte obligațiile la nivel înalt și să conceapă și să adopte măsurile care sunt cele mai potrivite în raport cu natura și împrejurările lor specifice. Derogarea ar tranzacționarea ca natură fizică să se aplice numai dacă există o legătură intrinsecă între serviciul de investiții și domeniul principal al activității tranzacționarea ca natură fizică și dacă serviciul este subordonat acestei activități.

Aceste riscuri ar trebui să includă riscurile legate de relația firmei cu furnizorul de servicii și riscurile potențiale generate de concentrarea funcțiilor externalizate de mai multe firme de investiții sau alte entități reglementate către un număr limitat de furnizori de servicii.

În cazul firmelor mici de investiții, condițiile potrivit cărora persoanele implicate în funcții de asigurare a conformității nu ar trebui să fie implicate și în funcțiile pe care le supraveghează și metoda de stabilire a remunerației persoanelor respective nu ar trebui să le compromită obiectivitatea s-ar putea să fie disproporționate.

Cu toate acestea, pentru firmele mari de investiții, aceste condiții ar fi disproporționate numai în situații excepționale. Reclamațiile din partea clienților sau a clienților potențiali ar trebui să fie tratate în mod eficace și independent în cadrul unei funcții de gestionare a reclamațiilor.

tranzacționarea ca natură fizică

În conformitate cu principiul proporționalității, această funcție ar putea fi îndeplinită de funcția de asigurare a conformității.

Persoanele care supraveghează echipa de vânzări, cum ar fi superiorii ierarhici direcți, care pot avea stimulente să exercite presiuni asupra tranzacționarea ca natură fizică de vânzări sau analiștii financiari ale căror lucrări pot fi utilizate de personalul de vânzări pentru a determina clienții să ia decizii investiționale sau persoanele implicate opțiuni binare pentru femei tratarea reclamațiilor sau în conceperea și dezvoltarea de produse ar trebui incluse, de asemenea, în domeniul de aplicare al conceptului de persoane relevante vizate de normele în materie de remunerare.

Persoanele relevante ar trebui să includă, de asemenea, agenții delegați.

tranzacționarea ca natură fizică

La stabilirea remunerației agenților delegați, firmele ar trebui ia în considerare statutul special al agenților delegați și specificul național respectiv. Totuși, în aceste tranzacționarea ca natură fizică, politicile și practicile de remunerare ale firmelor ar trebui să definească tranzacționarea ca natură fizică adecvate care să fie utilizate pentru evaluarea performanței persoanelor relevante, inclusiv criterii calitative, încurajând persoanele relevante să acționeze în interesul clientului.

În mod similar, aceste obligații nu ar trebui să se aplice anulării sau revocării unor astfel de instrucțiuni, în condițiile în care instrumentele financiare care au fost achiziționate anterior conform instrucțiunilor nu sunt cedate odată cu anularea sau revocarea instrucțiunilor.

Cu toate acestea, obligațiile respective ar trebui să se aplice în cazul unei tranzacții personale sau al începerii unor tranzacții personale succesive, efectuate în numele aceleiași persoane, dacă instrucțiunile respective sunt modificate sau dacă se emit noi instrucțiuni.

tranzacționarea ca natură fizică

Firmelor de investiții ar trebui să li se permită să externalizeze astfel de funcții dacă acordurile de externalizare încheiate de firmă respectă anumite condiții. Nu este suficient ca firma să aibă de câștigat dacă nu există și un dezavantaj posibil pentru client și, de asemenea, nu este suficient ca un client față de care firma are o obligație să aibă un câștig sau să evite o pierdere dacă nu există și o pierdere posibilă concomitentă pentru un alt client.

Risk Disclosure Notice

Statutul clientului căruia i se furnizează serviciul — client de retail, client profesional sau contraparte eligibilă — ar trebui să fie irelevant în acest scop.

În special, este adecvat să se acorde această tranzacționarea ca natură fizică deosebită atunci când firma sau o persoană care are o legătură directă sau indirectă cu firma printr-o relație de control desfășoară o combinație de două sau mai multe din activitățile menționate anterior.

tranzacționarea ca natură fizică

Nu ar trebui să se permită firmelor să se bazeze excesiv pe divulgare fără a lua în considerare în mod adecvat modalitățile de prevenire sau gestionare corespunzătoare a conflictelor. În special, taxele percepute de firmele de investiții care plasează instrumentele financiare emise clienților lor interesați de investiții ar trebui să respecte aceste dispoziții, iar practicile de umflare a prețurilor acțiunilor înaintea unei IPO laddering și de oferire a acțiunilor unor clienți preferențiali în cursul unei IPO spinning ar trebui considerate practici abuzive.

Măsurile și dispozițiile respective ar trebui să asigure un grad corespunzător de independență a analiștilor financiari în raport cu interesele persoanelor ale căror responsabilități sau interese comerciale ar putea fi considerate în mod rezonabil ca fiind în o opton opțiuni binare recenzii cu interesele persoanelor pentru care se diseminează cercetarea pentru investiții.