Crearea unei diagrame cu coloane, bare, linii, suprafețe, disc sau inelare

Tipuri de diagrame de opțiuni

Diagrame de dispersie și diagrame balon

Column chart Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă coloană. O diagramă coloană afișează de obicei categoriile pe axa orizontală a categoriilor și valorile pe axa verticală a valorilordupă cum este tipuri de diagrame de opțiuni în această diagramă: Tipuri de diagrame coloană Coloană grupată și coloană grupată 3D O diagramă coloană grupată afișează valori în coloane 2D.

O diagramă coloană grupată 3D afișează coloanele în format 3D, dar nu utilizează o a treia axă valorică axă de adâncime. Utilizați această diagramă atunci când aveți categorii care reprezintă: Intervale de valori de exemplu, număr de elemente. Aranjamente specifice de tip scară de exemplu, o scală Likert cu intrări, cum ar fi Total de acord, De acord, Neutru, Dezacord, Total dezacord.

Adăugarea unei diagrame la document în Word

Nume care nu sunt într-o anumită ordine de exemplu, nume de elemente, nume geografice sau nume de persoane. Coloană stivuită și coloană stivuită 3D     O diagramă coloană stivuită afișează valori în coloane stivuite 2D.

tipuri de diagrame de opțiuni

O coloană stivuită 3D afișează coloanele stivuite în format 3D, dar nu utilizează o axă de adâncime. Utilizați această diagramă atunci când aveți mai multe serie de date și doriți să puneți accentul pe total.

Capitolul 4. În măsura în care datele din câmpurile reprezentate în diagrame se modifică, și diagramele sunt actualizate automat.

Utilizați această diagramă atunci când aveți două sau mai multe serii de date și doriți să puneți accentul pe cota de participare la întreg, mai ales dacă totalul este același pentru fiecare categorie. Coloană 3-D    Diagramele coloană 3D utilizează trei axe care pot fi modificate o axă orizontală, o axă verticală și o axă de adâncime și compară puncte de date din axa orizontală și axa de adâncime.

Tipuri de diagrame disponibile în Office

Utilizați această diagramă atunci când doriți să comparați datele din categorii și din seriile de date. Diagramă cu linii Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pe o foaie de date pot fi reprezentate într-o diagramă linie.

Dacă aveți multe date de cartografiat, Creați diagrama în Excelapoi copiați din Excel în alt program Office. Aceasta este și cea mai bună metodă dacă datele se modifică regulat și doriți ca diagrama să reflecte întotdeauna cele mai recente cifre.

Într-o diagramă linie, datele de categorii sunt distribuite uniform pe axa orizontală și toate valorile de date sunt distribuite uniform pe axa verticală. Diagramele linie pot afișa date continue în timp și pe o axă scalată uniform și sunt din acest motiv ideale pentru afișarea tendințelor din date la intervale egale, cum ar fi lunile, trimestrele sau anii fiscali. Tipuri de diagrame linie Linie și linie cu marcaje    Afișate cu sau fără marcatori pentru a indica valorile de date individuale, diagramele linie pot afișa tendințe în timp sau categorii distribuite uniform, mai ales atunci când aveți multe puncte de date și contează ordinea în care sunt reprezentate.

Dacă există multe categorii sau valorile sunt aproximative, utilizați o diagramă linie fără marcatori. Linie stivuită și linie stivuită cu marcaje    Afișate cu sau fără marcatori pentru a indica valorile individuale de date, diagramele linie stivuite pot afișa tendința de contribuire a fiecărei valori în timp sau în categorii distribuite uniform.

Tipuri disponibile de diagrame

Linie 3-D    Diagramele linie 3D afișează fiecare rând sau coloană de date ca o panglică 3D. O diagramă linie 3D are axe orizontale, verticale și de adâncime care pot fi modificate. Note: Diagramele linie funcționează cel mai bine atunci când aveți mai multe serii de date în diagrama dvs.

Dacă aveți doar o serie de date, luați în considerare în schimb o diagramă prin puncte. Diagramele linie stivuită adună datele, iar acesta este posibil să nu fie rezultatul tipuri de diagrame de opțiuni care îl doriți.

Prezentarea datelor într-o diagramă sau într-o reprezentare grafică

Poate să fie complicat să vedeți că liniile sunt stivuite, deci luați în considerare utilizarea unui alt tip de diagramă linie sau utilizarea unei diagrame de arie stivuită. Diagrame cu structură radială și inelară Datele care sunt aranjate într-o singură coloană sau într-un singur rând într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă tipuri de diagrame de opțiuni structură radială.

Diagramele de structură radială arată dimensiunea elementelor dintr-o serie de date serie de dateproporțional cu suma elementelor. Punctele de date puncte de date dintr-o diagramă de structură radială sunt afișate ca procent din întreaga structură radială.

Luați în considerare utilizarea unei diagrame de structură radială când: Aveți o singură serie de date. Nici una dintre valorile din datele dvs. Aproape niciuna dintre valorile din datele dvs. Nu aveți mai mult de șapte categorii și toate tipuri de diagrame de opțiuni părți ale structurii radiale. Tipuri de diagrame radiale Diagrame radiale și radiale 3D    Diagramele radiale arată contribuția fiecărei valori dintr-un total într-un format 2D sau 3D.

tipuri de diagrame de opțiuni

Puteți extrage manual sectoare ale unei diagrame radiale pentru a le evidenția. Structură radială de structură radială și bară de structură radială    Diagramele de structură radială cu porțiuni radiale sau cu bare afișează diagrame radiale cu valori mai mici, extrase într-o diagramă secundară radială sau cu bare stivuite, ceea ce le face mai ușor de recunoscut.

tipuri de diagrame de opțiuni

Diagramele inelare Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri doar într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă cu structură inelară. La fel ca în cazul diagramei radiale, o diagramă inelară afișează relația părților cu întregul, dar poate conține mai multe serie de date.

Tipuri de diagrame cu structură inelară Structură inelară    Diagramele cu structură inelară arată datele în inele, unde fiecare inel reprezintă o serie de date.

tipuri de diagrame de opțiuni

Notă: Diagramele inelare nu sunt ușor de citit. Se tipuri de diagrame de opțiuni să utilizați, în schimb, diagrame cu coloane stivuite sau cu bare stivuite.

Diagramă cu bare Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă cu bare.

Diagramele cu bare ilustrează comparații între elementele individuale. Într-o diagramă cu bare, categoriile sunt de obicei organizate pe axa verticală, iar valorile pe axa orizontală. Luați în considerare utilizarea unei diagrame cu bare atunci când: Etichetele axelor sunt lungi. Valorile afișate sunt durate.

Tipuri de diagrame cu bare Bare grupate și bare grupate 3D    O diagramă cu bare grupată afișează barele în format 2D.

tipuri de diagrame de opțiuni

O diagramă cu bare grupată 3D afișează bare în format 3D; nu utilizează o axă de adâncime. Bare stivuite și bare stivuite 3D    Diagramele cu bare stivuite afișează relația elementelor individuale cu întregul în bare 2D.

  • Tipuri de diagrame disponibile în Office - Asistență Office
  • Pasul 7: Salvarea unei diagrame ca șablon Informații despre diagrame Diagramele sunt folosite pentru a afișa serii de date numerice într-un format grafic, pentru a facilita înțelegerea unei cantități mari de date și a relației dintre serii diferite de date.
  • Câștigați bani de pe Internet de la zero fără depozit
  • Alte diagrame Diagrame coloană Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri într-o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă coloană.
  • Grafice si Diagrame în Microsoft Office Excel - UTILIZAREA CALCULATOARELOR1
  • Prezentarea datelor într-o diagramă sau într-o reprezentare grafică - Word

O diagramă cu bare stivuite 3D afișează bare în format 3D; nu utilizează o axă de adâncime. Diagramă de arie Datele care sunt aranjate în coloane sau rânduri pe o foaie de lucru pot fi reprezentate într-o diagramă de arie. Diagramele de arie pot fi utilizate pentru a reprezenta schimbări în timp și pentru a atrage atenția asupra valorii totale în funcție de o tendință.

tipuri de diagrame de opțiuni

Afișând suma valorilor reprezentate, o diagramă de arie afișează și raportul dintre părți și un întreg. Tipuri de diagrame de arie Arie și arie 3D    Afișate în format 2D sau 3D, diagramele de arie afișează tendința valorilor în timp sau în alte categorii de date. Diagramele de arie 3D utilizează trei axe orizontală, verticală și adâncime ce pot fi modificate.

Ca regulă generală, se recomandă utilizarea unei diagrame linie în locul unei diagrame de arie nestivuită, deoarece datele dintr-o serie pot fi ascunse în spatele datelor din altă serie.