OPCOM: Tranzactii produse

Opțiune de decontare și livrare, Vă mulțumim pentru feedback!

Conținutul

  It's not creative accounting, but rather, the difference between subcontracting delivery dates and financial settlement dates has likely caused a misunderstanding.

  indicatori pentru opțiunile binare șef

  An example of a derivative financial instrument with a settlement option that is a financial liability is a share option that the issuer can decide to settle net in cash or by exchanging its own shares for cash. În măsura în care există o astfel de obligație sau o astfel de prevedere de decontare, instrumentul sau componenta sa care face obiectul obligației este clasificat drept datorie financiară în situațiile financiare consolidate.

  cont demo mt5

  To the extent that there is such an obligation or settlement provision, the instrument or the component of it that is subject to the obligation is classified as a financial liability in consolidated financial statements. Pe lângă faptul că introduce noi tipuri de decontare, propunerea Comisiei extinde și lista categoriilor opțiune de decontare și livrare active care pot fi folosite ca garanție financiară: creanțele private eligibile pentru constituirea garanțiilor în cadrul operațiunilor de credit efectuate de băncile centrale împrumuturile bancare sau creanțele private.

  As well as introducing new types of settlementthe Commission's proposal also extends the list of types of asset that can be used as financial collateral: credit claims accepted for the collateralisation of central bank credit operations bank loans or credit claims.

  care este cea mai bună opțiune binară

  Infrastructurile sigure și eficiente post-tranzacționare pentru piețele de valori mobiliare reprezintă o componentă esențială a sistemului financiar și orice disfuncționalitate a sistemelor de compensare și de decontare a valorilor mobiliare poate avea repercusiuni sistemice semnificative pentru buna funcționare a sistemelor de plăți și pentru stabilitatea financiară. Safe opțiune de decontare și livrare efficient post-trading infrastructures for securities markets are a critical component of the financial system and any malfunctioning of securities clearing and settlement systems can have serious systemic repercussions for the smooth functioning of payments systems, as well as for financial stability.

  cum funcționează portofelul bitcoin

  Fără a aduce atingere articolului 8, efectele procedurii de insolvență asupra drepturilor și obligațiilor participanților la un sistem de plată sau decontare ori la o piață financiară sunt reglementate exclusiv de legea statului membru aplicabilă acelui sistem sau acelei piețe. Without prejudice to Article 8, the effects of insolvency proceedings on the rights and obligations of the parties to a payment or settlement system or to a financial market shall be governed solely by the law of the Member State applicable to that system or market.

  cum să alegeți un cont pentru tranzacționarea în metatrading

  Legea nr. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

  q opton trece în revistă opțiunile binare

  Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple.

  Nu este disponibil cu produse de laborator Xbox design sau cu produse personalizabile. Nu este disponibil pentru unele coduri poștale AK. Zilele noastre lucrătoare sunt de luni până vineri AM la PM, cu excepția sărbătorilor.