Applications Linguee

Opțiune de cumpărare ce este, Model de pact de opţiune (de cumpărare)

Traducere "optiune de cumparare" în engleză

Call by Alte traduceri Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, în contextul negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK. This purchase option was granted in the context of the negotiation of the strategic partnership between Duferco and NLMK. În octombrie Parlamentul a semnat un leasing financiar cu o opțiune de cumpărare a unui complex de clădiri în Bruxelles a cărui construcție a început în In October the Parliament signed a financial lease with a purchase option for a building complex in Brussels and the construction began during Kaupskil dispune de o opțiune de cumpărare ulterioară a acțiunilor guvernului.

Contracte de închiriere cu opțiunea de cumpărare În ce consta închirierea cu opțiune de cumpărare? Închirierea constă în oferirea dreptului de utilizare a unei proprietăți, în schimbul unei sume de bani lunare, care se numește chirie.

Kaupskil has a call option to buy the government's stake at a later point. Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date.

Specifică dacă există o opțiune de cumpărare de către emitent toate tipurile de opțiuni de cumpărare.

Model de pact de opţiune (de vânzare)

Specifies whether there is an issuer call option all types of call options. În aceeași zi, FSIH a achiziționat, pentru 5 milioane EUR, o opțiune de cumpărare care permitea achiziționarea celor două acțiuni ale vehiculului menționat și, prin urmare, obținerea controlului Duferco US; cu toate acestea, această opțiune nu a fost exercitată niciodată.

  • Opțiuni pe piața spot
  • Închirierea cu opțiune de cumpărare: tot ce trebuie să știi despre acest tip de afacere — idealista
  • Model de pact de opţiune de vânzare [1] [

However, this option was never exercised. Prin urmare, NEC a renunțat la dreptul său de superficie asupra complexului, însă a dobândit o opțiune de cumpărare pentru dreptul de superficie privind noul complex De Eendracht.

  • Cum să faci bani și să economisești internetul
  • Definitie Optiune de cumparare
  • Впрочем, откуда нам знать.

NEC therefore relinquished its right of superficies on the complex, but acquired a purchase option to the right of superficies of the new complex De Eendracht. Referindu-se la clauză ca la o "opțiune de cumpărare", NEC a scris că s-a intenționat ca Opțiune de cumpărare ce este să achiziționeze "opstalrecht" sau dreptul de superficie [3] asupra complexului.

Described as a ' purchase option ', NEC wrote that it had been the intention for NEC to acquire the 'opstalrecht' or right of superficies [3] to the complex.

cum să câștigi bani pe site- ul runetka strategii de tranzacționare a opțiunilor binare turbo

Acestea subliniază îndeosebi faptul că NEC deținea o opțiune de cumpărare solidă cu privire la De Eendracht și opțiuni care expiră prețul de achiziție a acestui drept a fost stabilit conform unei evaluări independente. They notably point out that NEC had a solid purchase option for De Eendracht and that the price for buying that right was established according to an independent valuation. Deși Oficiul are o opțiune de cumpărare valabilă din octombrie până în cu valori bazate pe valoarea pieței, nu se consideră că riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate a activului sunt transferate în mare parte către Oficiu.

Although the Office has a purchase option valid from October to with values based on the market value, it is not considered that the risks and rewards incident to ownership of the asset are substantially transferred to the Office.

matematica pentru optiuni binare punte în vedere cum să faci bani

Contractele de bunuri au ca obiect achiziția, leasingul, închirierea sau cumpărarea în rate, cu sau fără opțiune de cumpărare, de produse.

Supply contracts cover the purchase, leasing, rental or hire purchase, with or without option to buy opțiune de cumpărare ce este, of products. Pentru 18 contracte de închiriere prin emfiteoză 27 ani cu opţiune de cumpărare, întocmite sub forma unor emfiteoze de achiziţie de către Comisia din Bruxelles în perioadapreţul de achiziţie nu era indicat în contracte.

Cum cumperi BITCOIN În Siguranță - CRYPTO-VINERI S02 E02

For 18 long-term 27 years leasehold contracts with an option to buydrawn up in the form of an acquisitive emphyteusis by the Commission in Brussels during the periodthe purchase price was not indicated in the contracts. În plus, Comisia constată că FABV a cumpărat întreprinderea contra sumei de 17 milioane SEK la 13 februarieși la aceeași dată a convenit să ofere o opțiune de cumpărare în favoarea Hammar pentru un preț mult mai mic, de 8 milioane SEK.

Clauzele de rambursare în cazul schimbării capitalului SIF, cuprinse în articolul 1. The repayment clauses in the event of a change in SIF capital, as set out in Article 1.

transporta strategii comerciale intuiția de opțiuni binare

Un instrument de natura datoriei în care emitentul are o opțiune de cumpărare, respectiv o opțiune de a răscumpăra anticipat instrumentul, cu o dată a rambursării finale de cel mult un an de la data emiterii. A debt instrument in which the issuer has a call optioni.

Model de pact de opţiune de cumpărare [1] 1.

Banca opțiune de cumpărare ce este recumpără nicio acțiune proprie și nici nu exercită o opțiune de cumpărare pentru instrumentele de fonduri proprii și titlurile de creanță subordonate; The Bank shall not repurchase any of its own shares or exercise a call option in respect of those own funds instruments and subordinated debt instruments; Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Model de pact de opţiune (de cumpărare)

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.