EUR-Lex Access to European Union law

Investiții financiare de care aparțin activele

Modificarea a fost necesară datorită unor divergențe în ceea ce privește nivelul de protecție a instrumentelor financiare ținute în custodie de către depozitari ca urmare a legislațiilor naționale diferite în materie de insolvență. Obiectivul principal al modificării este de a oferi mai multă claritate și consecvență privind modul în care activele sunt păstrate separate, astfel încât investitorii să fie protejați mai bine și să se asigure o eficiență sporită a pieței. Acesta trebuie să includă detalii precum: o descriere a serviciilor care urmează să fie prestate și a modurilor în care urmează să fie îndeplinite obligațiile de păstrare, de supraveghere și de confidențialitate; reguli privind transferul bidirecțional de informații dintre depozitar și societățile de administrare și de investiții, precum și cu terțe părți; proceduri pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și pentru furnizarea de informații în momentul deschiderii unor conturi de numerar noi; confirmarea că depozitarul poate, prin accesul la registrele contabile și prin vizite la fața locului, să evalueze modul în care își desfășoară activitatea societatea de administrare sau de investiții și calitatea informațiilor pe care le primește.

Directiva vizează protejarea investitorilor în urma falimentului unei întreprinderi de investiții. Toate întreprinderile de investiții care furnizează servicii de investiții trebuie să aparțină unui astfel de sistem instituțiile de credit pot fi exonerate dacă deja aparțin unui sistem care garantează o protecție cel puțin echivalentă cu cea oferită de un program de compensare și dacă îndeplinesc anumite condiții specifice.

Sistemul de compensare funcționează în cazul în care: autoritățile competente au constatat că, după părerea lor, o întreprindere de investiții pare, pentru moment, să fie în incapacitatea de a-și îndeplini obligațiile rezultate în urma creanțelor investitorilor și nu are perspective apropiate de a și le putea îndeplini sau o autoritate judiciară a dat o hotărâre care are ca efect suspendarea capacității investitorilor de a-și recupera creanțele de la o întreprindere de investiții.

Acoperirea trebuie investiții financiare de care aparțin activele fie asigurată pentru creanțele rezultate din incapacitatea unei întreprinderi de investiții: de a rambursa investitorilor fondurile care le sunt datorate sau care le aparțin și pe care le deține în numele acestora în legătură cu activitatea de investiții sau de a restitui investitorilor orice instrument care le aparține și pe care îl deține, administrează sau gestionează în numele acestora în legătură cu activitatea de investiții.

investiții financiare de care aparțin activele calculul profitabilității opțiunilor binare

În cazul în care o întreprindere de investiții este și instituție de credit, țara UE de origine decide care directivă trebuie să se aplice creanțelor referitoare la fonduri: directiva menționată mai sus sau cea care reglementează schemele de garantare a depozitelor. Nicio creanță referitoare la o sumă unică nu este eligibilă pentru compensare în temeiul ambelor directive.

Nu sunt considerate investiții financiare ale organizației: - acțiuni proprii, răscumpărate societate pe acțiuni de la acționari pentru revânzare sau anulare ulterioară; - bilete la ordin emise de organizația emitentă către organizația de vânzare la plata bunurilor vândute, a produselor, a muncii prestate, a serviciilor prestate; - investițiile organizației în proprietăți imobiliare și alte proprietăți care au o formă tangibilă, furnizate de organizație contra cost pentru utilizare temporară deținere și utilizare temporară în scopul generării de venituri; - metale prețioase, bijuterii, opere de artă și alte valori similare, achiziționate nu pentru implementare tipuri comune Activități.

Directiva stabilește un nivel european minim de compensare per investitor de 20 EUR, autorizând totodată țările UE să ofere un nivel de compensare mai ridicat, dacă doresc să facă acest lucru.

Cu toate acestea, anumite categorii de investitori pot fi excluse de către țările UE de la acoperirea programului sau li se poate permite un nivel de acoperire mai scăzut.

investiții financiare de care aparțin activele sistem de tranzacționare a opțiunilor 1 minut

Mecanismele pentru organizarea și finanțarea sistemelor sunt lăsate la discreția țărilor UE. Există proceduri investiții financiare de care aparțin activele trebuie urmate în cazul în care o întreprindere de investiții nu își îndeplinește obligațiile care îi revin ca membru al unui sistem sancțiunile ajungând până la excludere. Sucursalele întreprinderilor de investiții se pot alătura sistemelor de compensare din țările gazdă dacă doresc acest lucru.

investiții financiare de care aparțin activele cum să faci bani stând la computer

Acoperirea se aplică creanței totale a investitorului, indiferent de numărul de conturi, de valută și de locația în UE. În cazul activităților de investiții comune, creanțele sunt împărțite egal între investitori. Sistemul de compensare poate stabili o perioadă în care investitorii trebuie să își depună solicitările de compensare.

investiții financiare de care aparțin activele strategie cu trei semnale pentru opțiuni binare

Faptul că această perioadă a expirat nu poate, cu toate acestea, să fie invocată de către sistem pentru a refuza acoperirea unui investitor. Creanța unui cine este robotul de tranzacționare trebuie să fie onorată în maximum trei luni de la stabilirea eligibilității și a valorii creanței.

Fondurile Mutuale - Ghid pentru Investitorii Incepători

Sunt stabilite obligații cu privire la informațiile care trebuie să fie furnizate investitorilor. Comisia Europeană a adoptat o propunere de modificare a directivei în iulie Aceasta a ținut seama de evoluțiile înregistrate de la intrarea în vigoare a directivei și de la începutul crizei financiare în Modificarea propusă a fost informată, de asemenea, de o evaluare desfășurată în Propunerea: ar fi ridicat limita de compensare la 50 EUR; ar investiții financiare de care aparțin activele scurtat întârzierile de plată a compensațiilor; ar fi necesitat prefinanțarea sistemelor cu o sumă minimă comună și ar fi extins acoperirea acestora la entități terțe specifice.

Propunerea a fost retrasă în martie ca urmare a progreselor insuficiente ale negocierilor dintre colegiuitori Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

investiții financiare de care aparțin activele cel mai bun consilier pentru opțiuni binare

Directiva se aplică de la 26 martie Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 26 septembrie Acesta acordă investitorilor o compensare în cazurile în care o firmă de investiții nu le poate restitui activele care le aparțin.