Indicatori de dezvoltare mondială - Google Public Data Explorer

Evaluarea veniturilor pe internet

Veniturile din salarii reprezintă acele venituri realizate în baza unui contract de muncă sau în baza unui act asimilat funcţii de demnitate publică, funcţii alese, funcţii de conducere ale societăţilor comerciale.

Meniu de navigare

Veniturile impozabile sunt veniturile din salariu, indemnizaţie, drepturi de soldă, alte sume, precum şi orice avantaje materiale1'1, în legătură cu funcţia ocupată de tipul: utilizarea unui bun din patrimoniul afacerii, în scop personal, cazare, hrană, împrumuturi, abonamente de telefonie, prime de călătorie etc.

Evaluarea veniturilor în natură se face la preţul pieţei ori la costurile de producţie. Poziţia de dependenţă este principalul criteriu prin care veniturile salariale se disting faţă de veniturile din activităţi independente. Acesta este şi temeiul pentru care unele venituri sunt asimilate veniturilor salariale, deşi sunt realizate în baza unui alt tip de contract decât contractul de muncă: indemnizaţiile administratorilor, indemnizaţiile asociaţilor.

centru de instruire la centrele de tranzacționare

Stabilirea venitului impozabil. Baza impozabilă se determină prin cumularea salariului şi a altor beneficii patrimoniale, ca venit brut, din care se scad cheltuieli deductibile, reprezentate Evaluarea veniturilor pe internet a contribuţiile sociale obligatorii, b deducerea personală dacă este cazulc cotizaţia sindicală facultativă şi d contribuţiile la fonduri de pensii facultative limitat la lei.

Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.

Deducerea personală variază între şi lei, în funcţie de numărul de persoane aflate în întreţinerea salariatului, dacă salariul este mai mic de 1.

câștigați bani mari într- o zi

Pentru salarii mai mari de 3. În acest sens, a se vedea: C. Braşov, s. Dacă însă contribuabilul nu a realizat venit în anul fiscal în discuţie, acesta nu beneficiază de deducerile personale.

câștigurile pe internet pe zi fără investiții

Aceasta deoarece natura juridică a deducerilor este aceea a unor facilităţi de care beneficiază o persoană care realizează venituri. Stabilirea impozitului datorat se face exclusiv în sistem de reţinere la sursă.

Maxima ediției

Plata impozitului. Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.

Pentru anumiţi angajatori: asociaţii şi fundaţii, persoane juridice care au număr mediu de până la 3 salariaţi, persoane Evaluarea veniturilor pe internet, plata impozitului se face trimestrial.

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:.