call option - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Costul exercițiului de opțiune

Minimum current market value, call aggregate exercise price.

Traducere "call option" în română

Minim pretul de piata actual, pretul de exercitare agregat al optiunii CALL. Also, the price observations should be expressed in the same currency as the exercise price. De asemenea, observarea prețurilor trebuie exprimată în aceeași monedă ca prețul de exercitare. The exercise price or the final reference price of the underlying. Prețul de exercitare și prețul final de referință al elementelor subiacente. Costul exercițiului de opțiune the option is exercised, any difference between the carrying amount of the associated liability and the exercise price is recognised in profit or loss.

cea mai bună opțiune strategie 60 de secunde

Dacă opțiunea este exercitată, orice diferență dintre valoarea contabilă a datoriei asociate și prețul de exercitare este recunoscută în profit sau pierdere. When more than one basis of conversion exists, the calculation assumes the most advantageous conversion rate or exercise price from the standpoint of the holder of the potential ordinary shares.

 • Option (finance) - Wikipedia
 • Opțiunea de depozit
 • F h şi sunt valori ale distribuţiei normale standard, ele reprezentând probabilităţi ce variază între 0 şi 1.
 • De exemplu, o opțiune call păstrată de entitatea care transferă activul poate împiedica contabilizarea ca vânzare a unui transfer de active financiare.

Atunci când există mai mult de o bază de conversie, calculul utilizează cea mai avantajoasă rată de conversie sau cel mai avantajos preț de exercitare din punctul de vedere al deținătorului de acțiuni ordinare potențiale. In a rights issue, however, the exercise price is often less than the fair value of the shares. Totuși, într-o emisiune de drepturi de subscriere, prețul de exercitare este adesea mai mic decât valoarea justă a acțiunilor.

For example, it might reduce the exercise price of options granted to employees i.

 1. Cum și unde să câștigi mult și rapid
 2. Câștigați bani pentru transfer
 3. Câștigând bani pe internet pe oprrs
 4. Ты сказал, что Патрик видел их сегодня утром.

De exemplu, poate reduce prețul de exercitare al opțiunilor acordate angajaților modificarea prețului opțiunilorceea ce duce la creșterea valorii juste a respectivelor opțiuni.

A formula developed to estimate the market value of option contracts which includes the stock price, the exercise price, the risk-free interest rate, the expiry date, as well as the standard deviation from the return on securities.

Traducere "exercise price" în română

Formula conceputa pentru estimarea valorii de piata a contractelor pe optiuni, ce include pretul actiunii, cel mai fiabil program pentru a câștiga bani pe Internet de exercitarerata fara risc, data scadentei, cat si abaterea standard a randamentelor actiunilor.

Options or warrants to purchase convertible instruments are assumed to be exercised to purchase the convertible instrument whenever the average prices of both costul exercițiului de opțiune convertible instrument and the ordinary shares costul exercițiului de opțiune upon conversion are above the exercise price of the options or warrants.

Opțiunile sau warrantele de cumpărare a instrumentelor convertibile se presupune că sunt exercitate pentru cumpărarea instrumentului convertibil oricând prețurile medii atât pentru instrumentul convertibil, cât și pentru acțiunile ordinare care se pot obține prin conversie sunt mai mari decât prețul de exercitare al opțiunilor și warrantelor. With regard to the price and maturity of the purchase option, Belgium claims that the option price was included in the negotiated exercise price and that the uncertainties surrounding the date of execution of the planned operation between Duferco and NLMK justified for duration of almost 10 years.

În ceea ce privește prețul și scadența opțiunii de cumpărare, Belgia susține că prețul opțiunii a fost încorporat în prețul de costul exercițiului de opțiune negociat costul exercițiului de opțiune că perioada de aproape 10 ani era justificată de incertitudinile legate de data realizării operațiunii avute în vedere între Duferco și NLMK.

If a put option written by an entity prevents a transferred asset from being derecognised and the entity measures the transferred asset at fair value, the associated liability is measured at the option exercise price plus the time value of the option.

EUR-Lex Access to European Union law

Dacă o opțiune put emisă de o entitate împiedică derecunoașterea activului transferat, iar entitatea evaluează activul transferat la valoarea justă, datoria asociată este evaluată la prețul de exercitare al opțiunii plus valoarea-timp a opțiunii. În continuare, Comisia și-a exprimat surprinderea cu privire la inexistența unor evaluări înainte de a stabili prețul de exercitare a opțiunii.

The measurement of the asset at fair value is limited to the lower of the fair value and the option exercise price because the entity has no right to increases in the fair value of the transferred asset above the exercise price of the option. Evaluarea activului la valoarea justă este limitată la valoarea mai mică dintre valoarea justă și prețul de exercitare a opțiunii costul exercițiului de opțiune entitatea nu are niciun drept asupra creșterilor valorii juste a activului transferat peste prețul de exercitare a opțiunii.

 • opțiune de cumpărare - Traduction française – Linguee
 • Indicatori profitabili opțiuni binare
 • The strike price may be set by reference to the spot price market price of the underlying security or commodity on the day an option is taken out, or it may be fixed at a discount or at a premium.
 • Ce instrumente de tranzacționare oferiți?

To illustrate the application of paragraph 63, assume that an entity has outstanding written put options on its ordinary shares with an exercise price of CU Pentru a ilustra aplicarea punctului 63, se presupune că o entitate are în circulație de opțiuni de vânzare pe acțiunile sale ordinare cu un preț de exercitare de 35 u.

Long call and short underlying with short put. Put and call must have same expiration date, underlying multiplierand exercise price.

câștigurile normale pe internet fără investiții

Cumparare Call si vanzare activ suport cu vanzare Put. Put si Call trebuie sa aibe aceeasi scadenta, acelasi active suport multiplicatorsi acelasi pret de exercitare. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

tranzacționare de schimb deschideți un cont demo

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

07 05 2020 Analiza fezabilității AOA

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

strategii eficiente în opțiuni binare